Vizsgálat

A Fogpótlástani Klinika munkacsoportja 2011 óta folytat kutatásokat a digitális lenyomatvételi technika és az intraorális szkennerek vizsgálatára. Digitális munkacsoportunk összehasonlította a hagyományos és digitális lenyomatvételi eljárás pontosságát (Vecsei B, Joós-Kovács G, Borbély J, Hermann P2Comparison of the accuracy of direct and indirect three-dimensional digitizing processes for CAD/CAM systems - An in vitro study.J Prosthodont Res. 2017 Apr;61(2):177-184. doi: 10.1016/j.jpor.2016.07.001. Epub 2016 Jul 25. ). Feltérképeztük a szájszkennerek megbízható használatához szükséges tanulási folyamatot. A lenyomatozás időigénye, valamint az eszköz által elkészített felvételek számának megfigyelésével tanulási görbét állítottunk fel. Kutatási eredményeinkről, gyakorlati tapasztalatainkról számos hazai és nemzetközi rendezvényen tartottunk előadást.

A pontos fogpótlás elkészítéséhez a lenyomatozó eszköz magabiztos használatán kívül nélkülözhetetlen a használni kívánt intraorális szkenner ismerete. A piacon nap mint nap jelennek meg újabb intraorális szkennerek, azonban az ezekkel kapcsolatos vizsgálatok nehezen összehasonlíthatók. Az elmúlt pár évben ugrásszerűen megnőtt az intraorális szkennerekkel kapcsolatos kutatások száma, azonban kevés olyan található, amely több készülékről azonos szempontok alapján átfogó jellemzést, értékelést adna. Szükség van egy egységes szempontrendszerre és standardizált vizsgálatra a praktizáló fogorvosok számára.

A mostani és korábbi vizsgálataink fontos építőkövei lehetnek a szájszkennerek használatának egyetemi oktatásba történő bevezetésének is.

Célunk a hazai piacon elérhető intraorális szkennerek ősszehasonlítása egységes szempontrendszer alapján. A kidolgozott szempontrendszer digitális formában ezen az oldalon érhető el, amely folyamatosan bővül a piacon megjelenő új intraorális szkennerekkel.

A szempontrendszer kialakítása után 2018.06.15-én munkacsoportunk találkozót szervezett a Magyarországon elérhető intraorális szkennerek forgalmazóival.

A találkozó alkalmával felkértük a forgalmazókat biztosítsák számunkra az általuk forgalmazott intraorális szkennert 2 hetes tesztelési időintervallumra. A találkozón megadott dátumokban tettek ígéretet, hogy a készüléket a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikájára kiszállítják, használatához oktatást, kérdés vagy segítségkérés esetén pedig supportot biztosítanak.

A vizsgált intraorális szkennerek több lépésben kerülnek értékelésre a szempontrendszerben:

1.Szkenner leírás: a gyártó által közölt adatokból, a nemzetközi irodalomból és a használat közben tapasztaltak alapján kerül összeállításra. Ez egy rövid átfogó szöveges jellemzést ad a szkennerről.

2. Összefoglaló táblázat: a szkenner leírása táblázatos formába öntve, ahol minden olyan fontos paraméter felsorolásra kerül, ami befolyásolhatja a felhasználókat a számukra megfelelő intraorális szkenner kiválasztásában. Az összefoglaló táblázatban összesen 26 tulajdonságot sorolunk fel és jelöljük, hogy az adott szkennerre mely tulajdonságok jellemzőek.

3. In Vivo idők táblázat: digitális lenyomat (n=9) készül egy zárt fogazatú páciens teljes felső és alsó fogívéről IKP rögzítésével és kvadránsszken a jobb alsó és felső 3 és 7-es fogak közötti fogív, és harapás rögzítésével (n=9). Rögzítésre kerül a teljes fogívek és a kvadránsszkenek ideje. Ezen időeredmények találhatóak meg táblázatban a csak szkenneléssel és az utólagos módosításokkal töltött idő eredményeivel kiegészítve.

4. In Vitro vizsgálat idő táblazat: Az in vitro vizsgálatban a pontosságméréshez PMMA (polimetil-metakrilát) mulázsról készül digitális lenyomat teljes fogívről (n=30), amelynek szkennelési idejét minden esetben rögzítjük. A táblázatban az átlagidő található annak megfelelően, hogy a gyártó teljes fogív vagy csak kvadráns szkennelésére ajánlja a szkennert.

5. Szubjektív vélemények: a szkenner használata közben tapasztaltak összegzése 10 kérdés alapján.

6: Munkafolyamatok tesztelése: minden szkenner esetén vizsgáltuk, hogy a rendszerrel hogyan valósítható meg egy PMMA szóló korona, egy 4 tagú híd és egy inlay készítése. Ehhez a forgalmazó által javasolt fogtechnikai laboratóriumhoz fordultunk. A munkafolyamatot dokumentáltuk.