Szkennerek pontozásának szempontjai


Fix pontozási szempontok

• Pormentes: a szkenneléshez nem szükséges a fogak és nyálkahártya porral való bevonása. A porozás célja a szájképletek transzlucenciájából és visszaverődéséből adódó pontatlanság kiküszöbölése [1,2]. A fogfelszínek porral való bevonása azonban időigényes művelet [3].

Elérhető pontszám: pormentes: 1 pont, nem pormentes: 0 pont.

• Színes: a szkenner a szájképletek valós színeinek megjelenítésére alkalmas. A színes virtuális lenyomat nem csak fontos információkat szolgáltat a fogorvos számára a fogak és a gingiva elváltozásairól, hanem a pácienssel való kommunikációt is megkönnyíti [3].

Elérhető pontszám: színes: 1 pont, monokromatikus: 0 pont.

• Színmeghatározás: a szkenner beépített spektrofotométerrel rendelkezik, így a digitális lenyomatvétel mellett, azzal egyidőben fogszín meghatározásra is alkalmas [3].

Elérhető pontszám: van színmeghatározás funkció: 1 pont, nincs színmeghatározás funkció: 0 pont.

• Érintőképernyő: a szkennelési szoftver érintőképernyő segítségével vezérelhető, mely gyorsabb használatot eredményez. A képernyő az infekciókontroll szabályainak megfelelően a páciensek között egyszerűen tisztítható.

Elérhető pontszám: érintőképernyős: 1 pont, nem érintőképernyős: 0 pont.

• Távvezérlés: a szkenner a képernyő érintése nélkül kézmozdulatokkal vagy hanggal irányítható. Ez szintén az infekciókontroll szempontjából előnyös.

Elérhető pontszám: van távvezérlés funkció: 1 pont, nincs távvezérlés funkció: 0 pont.

• Több konfiguráció: A szkennerek hardvere több kivitelben elérhető, mely praktikussá teheti a klinikumban való használatot. Elérhetőek cart, MOVE, számítógéphez csatlakoztatható pod és kezelőegységbe integrálható változatok [3]. Maguk a szkennerek is több konfigurációban kaphatóak: pisztoly- vagy tollmarkolatú, valamint vezeték nélküli verzióban.

Elérhető pontszám: több elérhető konfiguráció: 1 pont, egy elérhető konfiiguráció: 0 pont.

• Nyílt: A CAD/CAM rendszereket az adattovábbítás módja szerint két csoportra oszthatjuk: nyílt- és zárt rendszerekre. A zárt rendszerek jellemzője, hogy a gyártó cég fájljait csak az azonos cég CAD és CAM szoftverei képesek feldolgozni. A nyílt rendszerek esetében a szkennelési adatok számos CAD/CAM rendszer által feldolgozhatóak [3,4,5].

Elérhető pontszám: nyílt rendszer: 1 pont, zárt rendszer: 0 pont.

• Saját chairside/labside rendszer: Rendelői vagyis chairside munkafolyamat esetén a fogorvos egy ülésben szkennel, megtervezi és a rendelői CAM egységben frézeli a fogpótlást. Kiépített chairside rendszernél a gyártó saját CAD és CAM tervezőszoftvert, valamint maró- és szinterezőegységet is biztosít. Laborkapcsolatos vagyis labside munkafolyamat esetén a szájképletek digitalizálása intraorális szkenner segítségével történik. Ezután a digitális mintán a fogtechnikus megtervezi, majd elkészíti a restaurációt. Erre a célra laboratóriumi CAD és CAM szoftverek, illetve marógépek állnak rendelkezésre.

Elérhető pontszám: van saját chairside rendszer: 1 pont, van saját labside rendszer: 1 pont

• Saját frézközpont: A munkafolyamat során a fogorvos digitális lenyomatot vesz, majd a fogtechnikus a digitális mintán megtervezi a restaurációt. A fogpótlás vázának virtuális adatai az adott cég központi frézcentrumába interneten keresztül továbbíthatók. Az ott elkészült váz postán érkezik a laboratóriumba, ahol a további munkafolyamatokat hagyományos módon végzik [5].

Elérhető pontszám: van saját frézközpont: 1 pont

• Implantológia: A szkennerhez elérhetőek implantológiai szoftverek, melyekkel lehetőség nyílik az implantátum és felépítmény pozíciójának megtervezésére vagy sebészi sablon készítésére.

Elérhető pontszám: nincs kiépítve:0 pont, részben kiépítve (más cégek szoftvereivel kompatibilis):0,5 pont, kiépítve (saját implantológiai szoftver):1 pont

• Fogszabályozás: A szkennerhez elérhetőek fogszabályozási szoftverek, melyekkel lehetséges a fogazat szoftveres orthodonciai analízise, kezelési terv készítése vagy fogszabályzó készülékek tervezése.

Elérhető pontszám: nincs kiépítve:0 pont, részben kiépítve (más cégek szoftvereivel kompatibilis):0,5 pont, kiépítve (saját orthodonciai szoftver):1 pont

• Korlátlan támogatás: A szkenner használata korlátlan, nincs megújítandó licenc szerződés vagy esetszámmal arányos költségek.

Elérhető pontszám: évenként megújítandó licensz, esetszámmal arányos költségek: 0 pont, megvásárlással korlátlan támogatás: 1 pont

• Szerviz: A szkenner klinikai használata közben felmerülő kérdésekkel a fogorvos a forgalmazót vagy gyártót emailben/telefonon/személyesen felkeresheti és a kérdésre rövid időn belül választ kap. A szervizelés során a szkenner hardverét vagy szoftverét érintő esetleges hibákat a fogorvos a gyártónak/forgalmazónak bejelenti, akik a hibától függően azt elhárítják. Ha a szkenner hazai szervizzel rendelkezik, a hiba megszüntetése rövid időn belül megvalósulhat, nem kell a szkennert külföldre javításra elszállítani.

Elérhető pontszám: nincs szakszerviz: 0 pont, külföldi szakszerviz: 0,5 pont, online szakszerviz: 0,5 pont, hazai szakszerviz:1 pont (maximum 1 pont szerezhető)

• Forgalmazó által szervezett oktatási lehetőség: Az oktatást a szkenner hazai forgalmazója Magyarországon egy kijelölt helyen és időben biztosíthatja. Itt a szkenner összeszerelése, a szoftver használata és a szkennelési stratégia is bemutatásra kerül. Ez megvalósulhat külföldön is, mely azonban nagyobb anyagi megterhelést jelent a fogorvos számára és általában angolul zajlik. A hazai vagy külföldi tanfolyamokat online oktatóanyagok is kiegészíthetik.

Elérhető pontszám: nem megoldott: 0 pont, külföldi oktatás: 0,5 pont, online oktatás: 0,5 pont, hazai oktatás:1 pont (maximum 1 pont szerezhető)


Dinamikus pontozási szempontok

• Tömeg (g): A szkenner tömegét lemérjük, majd a szkennert ennek megfelelően egy olyan dinamikus skálára helyezzük, melyen a referenciaérték a könyökdarab átlagos tömege. A legnagyobb tömegű szkenner paraméterei jelentetik a skála negatív végpontját. A referenciaérték és a legrosszabb érték között a skálát arányosan felosztjuk. Így a vizsgált szkenner viszonyítható a rendszerben szereplő többi szkenner tömegéhez. A könyökdarab tömege, mint referencia felel meg a maximális 2,5 pontértéknek, a legnagyobb tömegű szkenner 0 pontot kap. A többi szkenner a skálán e két érték közötti elhelyezkedése alapján kap pontot.

• Szkennerfej méret (mm): A szkenner fejének kerületét lemérjük, majd a szkennert ennek megfelelően egy olyan dinamikus skálára helyezzük, melyen a referenciaérték a könyökdarab fejének átlagos kerülete. A legnagyobb fej kerületű szkenner paraméterei jelentetik a skála negatív végpontját. A referenciaérték és a legrosszabb érték között a skálát arányosan felosztjuk. Így a vizsgált szkenner viszonyítható a rendszerben szereplő többi szkenner méretéhez. A könyökdarab fejének kerülete, mint referencia felel meg a 2,5 pontértéknek, a legnagyobb fejméretű szkenner 0 pontot kap. A többi szkenner a skálán e két érték közötti elhelyezkedése alapján kap pontot. Nagy méretű fej esetén a posterior régiók szkennelése nehézséget jelenthet a fogorvos számára [3].

• Szkennelés folytonossága: A szkenner lenyomatvétel során bekövetkező mintavesztéseinek száma. Ebben az esetben a referenciaérték a 0 mintavesztés, melyért a szkenner 2,5 pontot szerezhet. A dinamikus skála másik végpontja a mintát legtöbbször elvesztő szkenner, mely 0 pontot kap. A többi szkenner e két érték között elhelyezhető a skálán és arányosan pontozható.

• Szkennelés sebessége (mp): A skála két végpontja ebben az esetben a legnagyobb és legkisebb lenyomatvételi sebességgel rendelkező szkenner, melyek 2,5 illetve 0 pontot kapnak. A többi szkenner e két érték között elhelyezhető a skálán és arányosan pontozható.


Források:
1: Richert R, Goujat A, Venet L, Viguie G, Viennot S, Robinson P, Farges JC, Fages M, Ducret M: Intraoral Scanner Technologies: A Review to Make a Successful Impression. J Healthc Eng. 2017; 2017:8427595. doi: 10.1155/2017/8427595
2: Li H, Lyu P, Wang Y, Sun Y: Influence of object translucency on the scanning accuracy of a powder-free intraoral scanner: A laboratory study. J Prosthet Dent. 2017 Jan;117(1):93-101
3: Zimmermann M, Mehl A, Mörmann WH: Reich S Intraoral Scanning Systems- a current overview. International Journal of Computerized Dentistry 2015;18(2): 101-129
4: Borbély J, Dóró M, Joós-Kovács G, Vecsei B, Hermann P.: Okoslenyomat- a szájképletek digitális másolata. Magyar Fogorvos XXV.évfolyam 2016/5 222-229.
5: Kóbor A, Kivovics P, Hermann P.: Fogpótlástani anyagtan és odontotechnológia Semmelweis kiadó, Budapest, 2015

Pontosság vizsgálata


Fix pontozási szempontok

A pontosság vizsgálata érdekében in vitro méréseket végeztünk. Egy 3D nyomtatott PMMA maxilla mintát szkenneltünk minden szkennerrel. A mintán az 17-es és 14-es fogak négytagú hídhoz, az 11-es fog pedig szóló koronához lett vállasan preparálva, míg a 26-os fog inlayhez. A minta tartalmaz fogatlan állcsontgerincrészt is, ahol a leggyakoribbak a torzulások, mivel relatív információszegény területről van szó.

A szkennelést három szkennelésben tapasztalatlan hallgató végezte. 10-10 szkennt készítettek, azaz egy szkennerrel 30 darab STL fájl készült. Ebből a 30 fájlból véletlenszerűen lett 10 darab kiválasztva, melyek a Geomagic Verify programba lettek exportálva. A program segítségével szuperimpozíciós technikával hasonlítottuk össze a referencia adathalmazzal, melyet egy referencia szkenner segítségével készítettünk (AICON Stereoscan Neo fehérfény szkenner). Az illesztést követően a következő méréseket végeztük:

1) Teljes mintán végzett átlagos eltérések vizsgálata (WHL)

2) Kiválasztott csonkon végzett átlagos eltérések vizsgálata (csonk WHL)

3) Adott síkban végzett távolságmérések:

a) rövid távolság (14-17 inside): ezen csonkok egymáshoz legközelebbi pontjainak távolsága
b) közepes távolság (14-17 outside): ezen csonkok egymástól legtávolabbi pontjainak távolsága
c) hosszú távolság (11-17 right side): ezen fogak egymástól legtávolabbi pontjainak távolsága
d) teljes fogív távolság (17-27 full arch): ezen fogak egymástól legtávolabbi pontjainak távolsága>

4) Megjelölt referencia pontok vizsgálata:

a) 11-es fog incisalis pontja
b) 14-es fog buccalis pontja
c) 17-es fog palatinális pontja
d) az inlay distobuccalis zárási pontja